• cennik usług informatycznych

rozwiązania dla firm

Skorzystanie z usług firmy oferującej rozwiązania IT oraz outsourcing, niesie ze sobą wiele korzyści związanych głównie ze zwiększeniem konkurencyjności danego przedsiębiorstwa (m.in. dostęp do nowoczesnych technologii, bezpieczeństwo gromadzonych danych, przyspieszenie prac projektowych, podniesienie kwalifikacji pracowników)  oraz oszczędnością zarówno czasu, jak i pieniędzy firmy. Podczas współpracy każdorazowo przygotowujemy indywidualną ofertę dostosowaną do wymagań oraz istniejącej w przedsiębiorstwie infrastruktury informatycznej.

Firmy coraz częściej decydują się na zmiany w organizowaniu działów operacyjnych i back office. Powołują centra usług wspólnych, które obsługują ich wszystkie jednostki organizacyjne w zakresie przetwarzania danych, księgowości, rachunkowości oraz IT. O tym, że to jest silny trend, świadczą przyrastające każdego roku dane ilościowe.

Proponujemy następujące rozwiązania IT dla biznesu:

  • sieci komputerowe (instalacja, konfiguracja, modernizacja)
  • monitoring IP (wewnętrzny i zewnętrzny)
  • opieka informatyczna nad użytkowanym w firmie oprogramowaniem oraz sprzętem komputerowym
  • tworzenie i zarządzanie firmowymi stronami internetowymi
  • czyszczenie i konserwacja sprzętu komputerowego
  • zakupy, instalacje, modernizacja oraz serwis oprogramowania i sprzętu komputerowego
  • bezpieczeństwo oraz backup danych
  • tworzenie rozwiązań usprawniających funkcjonowanie przedsiębiorstwa
  • rozwiązania elektroniczne oparte o mikrokontrolery
  • szkolenia pracowników w wybranym zakresie

Dla naszych stałych Klientów i partnerów przygotowaliśmy specjalne narzędzie Mantis BugTracker. Jest to system zgłaszania błędów, awarii lub rozwojowych propozycji dla projektów informatycznych. Jest świetnym narzędziem do komunikacji, bardzo ułatwia organizację projektu, określanie priorytetów i harmonogramowanie pracy.

Indywidualne podejście

Każde przedsiębiorstwo jest inne, posiada swoją specyfikę, dlatego nasze rozwiązania są przedstawiane po wstępnej analizie potrzeb Klienta.  Zawsze przedstawiamy kilka możliwości rozwiązania przedstawionego problemu i wraz z Klientem wybieramy optymalne rozwiązanie.

Ciągłe doskonalenie

Technologia informatyczna zmienia się w błyskawicznym tempie, dlatego aby sprostać oczekiwaniom Klienta nieustannie się rozwijamy. Uczestniczymy w specjalistycznych kursach i szkoleniach, aby ciągle podnosić swoje kwalifikacje. Dzięki temu nasze rozwiązania oparte są o najnowsze technologie i panujące trendy. 

Terminowość

Jedną z naszych głównych zasad jest terminowość wykonywanych usług. Jak wiadomo „czas to pieniądz”, dlatego nasze usługi zawsze są wykonywane w wyznaczonym terminie. Jeżeli występują zdarzenia losowe, wtedy Klient jest informowany o możliwych opóźnieniach.